Bratislava: Budova rozhlasu zvnútra / Noc v archíve / 1985

Bratislava: Budova rozhlasu zvnútra / Noc v archíve / 1985

Very Large Green Triangles / Matmos / Ed Apodaca & Audrey Karleskind / 2012

Very Large Green Triangles / Matmos / Ed Apodaca & Audrey Karleskind / 2012

Bratislava: Stavba obrátenej pyramídy / Noc v archíve / 1976

Bratislava: Stavba obrátenej pyramídy / Noc v archíve / 1976