Obrátená pyramída sa rozžiarila počas Bielej noci / RTV / 2015

Obrátená pyramída sa rozžiarila počas Bielej noci / RTV / 2015

Slovenský rozhlas (Slovak Radio Building) / Barbara Zavarská & Aleš Šedivec / Localicon / 2010

Slovenský rozhlas (Slovak Radio Building) / Barbara Zavarská & Aleš Šedivec / Localicon / 2010

Cathedrals of Culture: Oslo Opera House (Clip) / Margreth Olin / 2014

Cathedrals of Culture: Oslo Opera House (Clip) / Margreth Olin / 2014